Unikt stöd för individ- och ledarutveckling

Mebook är ett professionellt digitalt stöd för individ- och ledarutveckling.

Att arbeta med beteendeförändringar kräver långsiktighet.
Mebook stöttar den processen.
Det följer upp, mäter och stöttar en individs utveckling, oavsett om det är i ett enskilt sammanhang eller i exempelvis ett ledarprogram.
Med uppföljningar, uppgifter och en unik 360 Special.

Mebook har en rad användningsområden:

STÖD VID COACHING
Mebook gör det möjligt att följa och stötta individen mellan coachingtillfällena, för att öka utvecklingsmöjligheterna.

I LEDARPROGRAM
I Mebook kan du enkelt hantera en grupp ledare, skapa förberedande och uppföljande uppgifter, göra 360-kartläggningar - och samtidigt följa upp individuella mål.

ATT FLYTTA UTBILDNING TILL UTVECKLING
En utbildning kan följas upp med Uppgifter som flyttar teorin till praktiskt handlande och reflektion i vardagen.

GYNNA PEER TO PEER-STÖD
I Mebook kan du enkelt skapa lärgrupper som kan stötta varandras utveckling.

I ETT FÖRÄNDRINGSARBETE
Följ upp nyckelbeteenden för nyckelpersoner i ett förändringsarbete.

I VARDAGENS STÄNDIGA UTVECKLING
Det finns organisationer som använder Mebook i vardagen - utan att det är en del av något riktat utvecklingsarbete. Ledare eller andra individer sätter löpande upp mål och skriver in dem som uppföljningar.

Vad säger de som använder Mebook
(och Teambook)