Unik støtte for lederutvikling

Mebook er en profesjonell digital støtte for lederutvikling.
Arbeid med adferds-forandring krever langsiktighet.
Mebook støtter denne prosessen.
Den følger opp, måler og støtter en utviklingsreise, uansett om det er individuelt eller som en del av et lederprogram.
Med oppfølging, oppgaver og en 360 Spesial.

Mebook har en rekke bruksområder.

I COACHING
Mebook gjør det mulig å følge og støtte den enkelte mellom coaching-samtalene for å fokusere på ønsket utvikling over tid.

I LEDERPROGRAM
I Mebook kan du enkelt administrere en gruppe med ledere, skape oppgaver som bygger opp under ønsket utvikling, gjennomføre 360-kartlegging - og samtidig følge opp individuelle mål.

FLYTTER KURS FRA LÆRING TIL UTVIKLING
Et kurs kan følges opp med Oppgaver som flytter teori til praktisk handling og refleksjon i hverdagen.

OPPMUNTRER TIL LÆRING
I Mebook kan man på en enkel måte skape lærings-partnere som kan støtte hverandre i sin utvikling.

FORTLØPENDE UTVIKLING I HVERDAGEN
Det finnes organisasjoner som benytter Mebook i hverdagen - uten at det er en del av et målrettet utviklingsarbeid. Man setter sine mål fortløpende og skriver de inn som oppfølginger.

Hva sier de som benytter Mebook (og Teambook)