Mebook er den tredje brikken

I henhold til Stanford-forskeren BJ Fogg er det tre ting man har behov for, for at atferdsendring skal skje:
Motivasjon.
Evne.
Og løpende "pådriver" - støtte og påminnelser.
I løpet av et lederprogram eller andre former for utdanning/læring skapes motivasjon og evne. Men når hverdagen kommer blir ofte ønsker om endring av atferd borte -og man er raskt tilbake i de vaner og rutiner som allerede finnes.

Det er her Mebook kommer inn.
Ved å følge opp, støtte, påminne og måle, skapes de pådrivere som man behøver, for å skape utvikling og gjennomføring over tid, det hele som en del av hverdagen.

Mebook er digital og følger opp det arbeidet som gjøres av konsulenter, HR-spesialister, og andre som bidrar til endringsenergi for ledere og andre.

Her finnes en vitenskapelig artikkel om Fogg Behavior Model:
Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)

Ti grunner til å bruke Mebook

Mebook øker effekten av en innsats. I en studie ved Malmö Högskola var måloppnåelsen 38 prosent høyere for de som benyttet Mebook som støtte.
-
Det skaper langsiktighet og vedvarende effekt. Mebook støtter slik at ny atferd blir nye vaner og en del av hverdagen.
Mebook medvirker at man atferds-forandringer kan følges opp 
og sørger for at de viktige ønskene om endring holdes levende.
-
Mebook legger ansvaret” der det hører hjemme”. Det er den enkelte som behøver å gjøre en forandring om det skal bli noen endring.
-
Mebook skaper aktivitet. Det går ikke an å tenke seg til endring - det må gjøres.
-
Mebook gjør det lett å følge, veilede og å sette inn riktig støtte på riktig tid.
-
Mebook skreddersys for hver enkelt, med den oppfølgingen, støtte og hyppighet som passer.
-
Mebook bidrar til måling og tydelighet i endringsprosesser.
-
Mebook flytter utviklingen fra konferanserommet til hverdagen.
-
Det er en "sky-tjeneste" som fungerer på alle plattformer. På web, nettbrett eller på mobilen. Som web eller app.