Åpne kurs & Sertifiseringer

Vi vil at flere skal være med og bidra til at flere elsker mandager i verden, slik at mennesker kan være den beste av seg selv, levere bra resultat - bare fordi de jobber på en smartere måte.

Dette er våre kurs og sertifiseringer
Nederst finnes en kort beskrivelse av innholdet.

Intern sertifisering

Er dere flere som vil ta i bruk og støtte utviklingsprosesser med
Mebook og/eller Teambook?

Da kan vi gjennomføre en intern sertifisering hos dere, hvor dere får tilgang til en egen Mebook og/eller Teambook, som dere kan benytte og bruke umiddelbart.
Fordelene er flere;
Under kurset kan vi fokusere på de prosesser som dere vil støtte i deres organisasjon og holde oss til det dere vil fokusere på.

Kontakt oss på post@alaric.no for å få mer informasjon!

Kort Kursbeskrivelse

Mebook Sertifisering
En en-dags sertifisering for Mebook, vår skreddersydde støtte for lederutvikling. Lær deg å skape en egen 360, løpende oppfølginger og oppgaver som gir langsiktige og vedvarende coaching- eller kurs-resultat.
En egen Mebook for deres virksomhet inngår!

Teambook Sertifisering
En en-dags sertifisering for Teambook og hvordan du bruker den for å skape langsiktig og vedvarende endring for team. En helt egen Teambook for deres virksomhet inngår!