38 procent högre måluppfyllelse

En studie på Malmö Högskola, som släpps som en C-uppsats, har jämfört skillnaden mellan målluppfyllelse med och utan stöd av Mebook.
Det visade sig att den grupp som fick stöd av Mebook hade 38 procent högre måluppfyllelse än jämförelsegruppen.
Tesen som undersöktes var Fogg Behavior Model, som menar att det inte räcker med hög motivation och hög förmåga för att göra beteendeförändringar. Det behövs också "triggers" i form av olika påminnelser.

I studien fick människor gå på frivilliga föreläsningar, där de blev motiverade och fick tips om enkla förändringar.
Alla fick välja fem egna beteendeförändringar de ville göra under våren.
Slumpvis fick hälften löpande Uppföljningar och tips i Mebook. Dessa hade 82,6 procent måluppfyllelse efter några månader.
Den andra hälften, som bara fick en slutmätning, hade 59,9 procent måluppfyllelse.

Här finns hela uppsatsen: http://dspace.mah.se/handle/2043/21280