38 prosent høyere måloppnåelse

En studie på Malmö Högskolan, har sammenlignet forskjellen mellom måloppnåelse med og uten støtte av Mebook.

Det viste seg at den gruppen som benytte støtten fra Mebook hadde 38 prosent høyere mål-oppnåelse enn gruppen den ble sammenlignet med og ikke benyttet Mebook.
Tesen som ble undersøkt var Fogg Behavior Model, som mener at det ikke er nok med høy motivasjon og høy evne for å gjennomføre en atferdsendring. Det er også behov for "pådrivere" i form av forskjellige påminnelser.

I studien fikk studenter gå på frivillige forelesninger, hvor de ble motiverte og fikk tips om enkle endringer.
Alle fikk velge fem egne atferdsendringer de ville gjennomføre i løpet av våren.
Av de tilfeldig utvalgte fikk halvparten løpende Oppfølginger og Oppgaver i Mebook. Disse hadde 82,6 prosent mål-oppfyllelse etter noen måneder.
Den andre halvparten, som bare fikk en slutt-måling, hadde 59,9 prosent mål-oppfyllelse.

Her finnes hele rapporten: http://dspace.mah.se/handle/2043/21280