Utvecklingsdrivande uppföljningar

Det här är ”hjärtat” i Mebook.
Att löpande kunna följa upp hur individen lever upp till
sina utlovade utvecklingsområden.

Med valt intervall får individen svara på hur väl hen lever upp till sina uppsatta utvecklingsmål - samt motivera varför hen gör just den skattningen.

Det här är en tydlig 'trigger' som stöttar utvecklingen, inte minst för att den oftast följs av andra Följare.

När personen svarar på sin uppföljning får alla följare se både skattningen och motiveringen - och kan ge direkt respons och återkoppling

För den som coachar individen är det här ett fantastiskt verktyg för att hela tiden kunna följa och stötta hen på rätt sätt.

De frågeställningar som följs upp kan blandas mellan sådana som en hel grupp jobbar med, i exempelvis ett ledarprogram, och individens helt egna mål.
Individen kan lägga till och ta bort egna mål själv.