Uppgifter skapar fokus, träning och öppenhet

Uppgifter för individen att reflektera över kan både ge kompetensökning, inspiration, påfyllning, träning och påminnelse.
Men framförallt flytta lärandet till aktiviteter i vardagen.


När man väljer att aktivera Uppgifter fören individ, eller grupp av individer, får de automatiskt de Uppgifter du valt ut - ett i veckan, eller varannan vecka - eller vad som ställts in.

Alla Uppgifter är kopplade till en reflektion som alla individer ska göra kring den aktuella uppgiften. Direkt när en uppgift är genomförd får individens Följare se reflektionen och kan stötta och ge återkoppling.

Mer om Uppgifter

Det finns ett stort bibliotek av färdiga uppgifter i Mebook.
Men det går också lätt att skapa nya skräddarsydda Uppgifter, för en enskild individ, ett speciellt utvecklingsprogram eller en organisation.

Uppgifterna kan hanteras på en rad olika sätt.
De kan ges till varje individ utifrån just den personens utvecklingsmål.
De kan också användas som en del i ett utvecklingsprogram eller utbildning, för att:
1) Förbereda inför ett kommande moment.
2) Följa upp och träna moment som varit en del av programmet/utbildningen.
3) Addera och fylla på med nytt material i efterhand.
4) Och kanske framförallt: Flytta träningen i "rummet" till aktiviteter i vardagen för att implementera lärandet.

Exempel på en Uppgift i Mebook

Gör stress till din vänHej!
Stress ökar dödligheten - om man tror att det är så...
Forskaren Kelly McGonigal menar att vi själva kan påverka om stress är skadligt eller till och med ganska bra för oss.
Hennes forskning visar att när vi upplever de fysiska stressreaktioner vi får under press, då hjärtat slår snabbare, som negativ - så drar blodkärlen ihop sig och det påverkar oss negativt.
Men de som i studierna ändrade sin bild av kroppens stress-signaler och istället lugnt konstaterade att “aha, nu förbereder sig min kropp inför den här situationen” - de upplevde istället att de fick mer positiv energi av stressen.
Studierna visade att deras blodkärl inte drog ihop sig utan fortsatte att förse kroppen och hjärnan med än mer syre.
Det är en reaktion som istället påminner mycket mer om när man är väldigt glad, eller känner sig modig.

Din uppgift
Prova hennes tankar:
När du känner att pulsen går upp och stressen kryper på dig. Bli medveten om det och tänk så härligt det är att din kropp vill hjälpa dig att hantera den här situationen med än mer syre till kroppen och hjärnan. Blev du lugnare och mer fokuserad då?

Reflektera över
När du läste introtexten - blev du lugnare eller skapade det mer frustration hos dig? Varför tror du att du reagerade som du gjorde?

I den här Ted-föreläsningen berättar hälsopsykologen och forskaren Kelly McGonigal om hur du kan göra stressen till din vän.

Uppgifter i Mebooks "bibliotek"

Det är enkelt att skapa Uppgifter och lägga in texter, bilder, pdf:er eller videolänkar i Mebook. Men det finns också mycket att välja av redan.

Bli stark av din egen lycka
-
Chefen sätter agendan
-
Du är bra!
-
Fila på kanterna
-
Förstå - eller bli förstådd
-
Förstärk dig själv
-
Förändringens fördelar
-
Gå baklänges - från målet
-
Gör det enda rätta
-
Gör du det du bör?
-
Gör en hatt-resa
-
Gör stress till din vän
-
Ha ett möte med dig själv
-
Hindrande övertygelser
-
Hur ska en ledare vara?
-
Hur uttrycker du dig?
-
Hålla med - och ta ansvar
-
Incheckning
-
Klargör förväntningar
-
Kom inte med lösningen
-
Kratta i kulturen
-
Låt dig inspireras
-
Lär dig av vardagen
-
Man får härmas!
-
Rör du på dig ibland?
-
Samtalets ABC
-
Smarta möten
-
Som du önskar...
-
Säkra återväxten
-
Sätt smarta mål
-
Tryggare kan ingen vara
-
Undvik besvikelser
-
Gör ett val
-
Vad kan du delegera
-
Vad stjäl din energi
-
Vad är ert uppdrag?
-
Varför är du ledare?
-
Visa personlig omtanke
-
Återkoppla feedback du fått
-
Är du strateg eller operativ?
-
Öppen eller privat?