Skapa egna unika 360-kartläggningar

360 Special är en Mebook-tjänst som gör det möjligt att skapa helt egna 360-kartläggningar för en organisation, ett utvecklingsprogram - eller till och med en individ.
Eller använda redan befintliga kartläggningar.

360 Special är ett sätt att öka utvecklingsmöjligheten för en individ, genom att samla in både feedback och självreflektion kring olika områden.

Som administratör kan du enkelt skapa unika 360-mätningar som stöttar just den process som är aktuell.
Du kan själv välja respondenter till en individ - eller låta individen välja och hantera sina egna respondenter. Du kan också hantera utskick och administration av 360 Special-kartläggningar till en hel grupp samtidigt.

Normalt besvarar Mebooks 360 Special i en 9-gradig skala. Men du kan välja skala 5-10, när du skapar eller skickar ut en egen kartläggning.

Varje 360 Special kan också kompletteras med upp till tre fritextsvar.

Svarsalternativet "vet ej" är valbart.

Färdiga 360-kartläggningar

Utöver att du kan skapa unika 360 Special så finns det idag tre färdiga 360 Special, som du kan använda fritt.

360 Ledarskap
En generell ledarskaps 360.
Tar upp områdena planering, leverans, analys/beslut, kommunikation, utveckling, samarbete, leda andra och ledarskap.

360 Teamledare
Tar upp de Team Quality-faktorer som påverkar teamets förmåga till hög effektivitet, kvalitet och välmående.
Områden; mål, struktur, samspel, utveckling/lärande och engagemang.

360 Teamledare - ledarstil
Skräddarsydd för teamledare, belyser olika ledarstilar som behövs kopplat till teams olika mognad. Baserad på Susan A. Wheelans forskning.

Exempel på rapport

Rapporten från en 360-kartläggning kan publiceras i webb/app - men genererar också en pdf-sammanställning.
Här kan du se ett exempel på en sådan:

360 Special rapport demo.pdf (737.75 K)