Skap egne unike 360-kartlegginger

360 Spesial er en Mebook-tjeneste som gjør det mulig å skape helt egne 360 en organisasjon, for et utviklingsprogram - eller en gruppe personer.
Eller man kan benytte allerede eksisterende kartlegginger.

360 Special er en måte å øke innsikten i utviklingsmulighetene for en person, ved å samle inn både feedback og selvrefleksjon innen forskjellige områder.

Som administrator kan du på en enkel måte skape unike 360-målinger som støtter den prosessen som er aktuell.
Du kan selv velge respondenter til en person - eller la personen selv velge og administrere sine egne respondenter. Du kan også administrere utsendelser og av en 360 Spesial-kartlegging for en hel gruppe samtidig.

Normalt besvares Mebook sin 360 Spesial i en 9-graders skala, men du kan velge skala fra 5-10, når du skaper eller sender ut en egen kartlegging.

Hver enkelt 360 Spesial kan også kompletteres med opptil tre fritekst-svar.
Svaralternativet "vet ikke" er valgbart.

Ferdige 360-kartlegginger

I tillegg til at du kan skape unike 360 Spesial så finnes det i dag tre ferdige 360 Spesial, som du kan benytte fritt.

360 Lederskap
En generell 360 for lederskap.
Tar opp områdene planlegging, leveranse, analyse/beslutning, kommunikasjon, utvikling, samarbeide, lede andre og lederskap.

360 Teamledere
Tar opp de Team Quality-faktorene som påvirker teamet sin evne til høy effektivitet, kvalitet og tilfredshet.
Områdene; mål, struktur, samspill, utvikling/læring og engasjement.

360 Teamledere - lederstil
Skreddersydd for teamledere, belyser forskjellige lederstiler som trengs, koblet til teamets forskjellige modenhetsgrader. Basert på Susan A. Wheelan sin forskning.

Eksempel på rapport

Rapporten fra en 360-kartlegging kan publiseres i web/app - men genererer også en PDF med sammenstilling.
Her er et eksempel:

360 Special rapport demo.pdf (737.75 K)