Lærings-partnere som støtter hverandre

Ved å skape Grupper på en enkel måte, støtter Mebook peer to peer-perspektivet hvor flere enkeltpersoner støtter hverandre.

Ta for eksempel et lederprogram med 12 deltagere, hvor man enkelt kan dele opp disse i fire små grupper med lærings-partnere, med tre personer i hver.
Disse blir da automatisk følgere av hverandres refleksjoner på Oppgaver og Oppfølginger, og kan kommentere og støtte hverandres utvikling.

Lærings-partnere får et eget bilde i app`n eller på web`n hvor de kan kommunisere og se hverandres fremdrift.