Följ framstegen löpande

Med hjälp av statistik kan du följa framstegen i exempelvis ett ledarskapsprogram.
Här samlas en sammanställning av alla individers Uppföljningar på ett ställe.
Du kan lätt se hur utvecklingen ser ut och följa framdriften i de målbilder individerna har satt upp.