Hantera grupper enkelt

Även om Mebook har ett starkt individ-fokus så kan du enkelt hantera flera individer samtidigt.
Individutveckling sker ofta i grupp.
Det kan vara i form av en utbildning, eller ett utvecklingsprogram, som ett ledarprogram.
I Mebook är det enkelt att administrera en sådan grupp.

Du kan läsa in hela gruppen från en excel-fil, ge dem samma tjänster i form av exempelvis Uppgifter att göra under programmet.
Vissa målbilder vill du kanske att hela gruppen följer upp sig på. Då kan du lägga upp dessa och låta individerna komplettera med sina individuella mål att följa upp.
360 Special kan också hanteras gruppvis, i form av både utskick och rapporthantering.
Du kan också följa sammanställd framdrift för hela gruppen.

Fördelen för individen är att den kan Dela med sig av både tips, idéer, filer, länkar och bilder till hela gruppen.