Administrer grupper på en enkel måte

Selv om Mebook har en sterk individuell-fokus, så kan du på en enkel måte administrere flere personer samtidig.

Utvikling av den enkelte skjer ofte i gruppe.
Det kan være i form av et kurs, eller et utviklingsprogram, som et lederprogram.
I Mebook er det enkelt å administrere en slik gruppe.
Du kan lese inn hele gruppen fra en Excel-fil, gi dem samme tjenester i form av Oppgaver som skal gjennomføres i løpet av programmet.
Visse utviklingsmål vil du kanskje at hele gruppen følger opp, og da kan du legge opp disse og la hver enkelt legge til sine individuelle utviklingsmål som skal følges opp.
360 Spesial kan også administreres gruppevis, i form av både utsendelser og rapportering.
Du kan også følge i form av en sammenstilt fremdrift for hele gruppen.

Fordelen for den enkelte er at man kan Dele både tips, idéer, filer, lenker og bilder med hele gruppen.