Odla en ny kultur med Feedskolan

Feed-skolan är en specialare i Mebook:
15 individuella uppdrag, kopplade till Feedback, Feed Forward och Feed Now.

De olika uppdragen i Feed-skolan är individuella, och syftar alla till att öka
”feed-kulturen” hos individen.
De flesta av dem har också en rejäl fördjupning, antingen i form av video eller ett teoriavsnitt i text och bild.

Mer om Feed-skolan

Feed-skolan har en egen dramaturgi - där du ska göra 15 olika uppdrag.
Varje del av Feed-skolan består av ett uppdrag - givetvis för att förankra innehållet i vardagen och i "görandet".

När ett uppdrag är slutfört får personen göra en reflektion - som man delar med sina Följare.
Efter två dagar kommer ett nytt uppdrag att göra, via mail eller app-notifiering.

Om det går mer än två veckor från det man fått uppdraget kommer det en påminnelse.

Exempel på ett Uppdrag i Feedskolan

Välkommen till Feed-skolan!

Feedback, feed now och feed forward.
Det är tre begrepp som du nu kommer att möta ofta och mycket här i Feed-skolan.
Det är 15 uppdrag som väntar dig - och tillsammans har de en sak gemensamt: De syftar till att öka välmåendet - men också kvaliteten och resultatet i det du gör, tillsammans med andra, på jobbet.
Titta gärna på introduktionsvideon innan du sätter igång med ditt första uppdrag!Ditt nya uppdrag:
Vi går ut hårt: Ge ett tydligt beröm till minst tre personer som du på något sätt jobbar tillsammans med. Var tydlig med vad det är du uppskattar hos dem.

När du är klar - kom tillbaka hit och berätta att uppdraget är genomfört.


Reflektionsfråga:
Hur kändes det att ge berömmet?
Var det svårt att veta vad du ville berömma eller brukar du se dina arbetskamrater med ”berömblicken” påslagen?

Uppdragen i Feed-skolan

Det här är Feed-skolans 15 olika Uppdrag.

Välkommen till Feedskolan!
En introduktion där uppdraget är att ge beröm
-
Frågan är fri
Uppdraget är att be om feedback
-
(Nästan) allt du önskar kan du få
Introduktion kring Feed Forward med ett uppdrag att tydligt uttrycka sin önskan på jobbet
-
Hitta giraffen inom dig
En fördjupning kring Giraffspråket och jag-budskap. Uppdraget är, givetvis, att formulera och ge jag-budskap
-
Gör det nu - Feed now
Introduktion av begreppet Feed Now - att tydliggöras sin upplevelse i stunden. Uppgiften är givetvis att göra det.
-
Be om framkoppling
Fortsättning på Feed Forward-utforskningen där uppdraget är att be om tips för hur man kan bli ännu bättre på något.
-
Nu har du kommit halvvägs
En avstämning med uppdraget att reflektera över hur det har gått så här långt i Feed-skolan.
-
Brukar du göra kloka val
En uppgift kring att vända sig till fler än de man brukar på jobbet.
-
Spegel, spegel på väggen där
En självreflektionsuppgift kring vilka beteenden och attityder man själv sprider.
-
Ta en tur i helikoptern
Med utgångspunkt från Kobs lårspiral får deltagaren i uppgift att reflektera över fre- och motgångar.
-
Trappa upp din tacksamhet
Genomgång av "feedback-trappan" och träning på att tacksamt be om feedback
-
Våga vägra fantasier
Ett avsnitt om vår självbild med uppdraget att tydliggöra eventuella fantasier på jobbet.
-
Den ljusnande framtid är din
Om att skapa en egen utvecklingsplan.
-
Skaver det i skorna?
En uppmaning om att vara lite modigare och ta tag i någon mindre konflikt på jobbet.
-
Feed är som att borsta tänderna
Avslutningen med att bestämma sig för en till tre nya vanor - med stöd av sina kollegor.