Bygg en ny kultur med Feed-skolen

Feed-skolen i Mebook har:
15 individuelle oppdrag, knyttet til Feedback, Feed Forward og Feed Now.

De forskjellige oppdragene i Feed-skolen er individuelle, og sørger for å øke
”feed-kulturen” hos den enkelte.
De fleste av dem har også en fordypning, enten i form av video eller et teoriavsnitt i tekst og bilde.

Mer om Feed-skolen

Feed-skolen har en egen dramaturgi - hvor du skal gjennomføre 15 ulike oppdrag.

Hver enkelt del av Feed-skolen består av et oppdrag - med den hensikt å forankre innholdet i hverdagen og i "måten å gjøre ting på".

Når et oppdrag er gjennomført gjør man en refleksjon - som man deler med sine Følgere.
Etter to dager kommer ett nytt oppdrag som skal gjøres, via e-mail eller app-varsel.

Om det går mer enn to uker fra man har mottatt oppdraget og ikke har gjennomført noe, kommer det en påminnelse.
Feedback, feed now og feed forward.
Det er tre begrep som du nå kommer til å møte ofte i Feed-skolen.
Det er 15 oppdrag som venter deg - og sammen har de en sak felles: De sørger for at du blir mer fornøyd - men også kvaliteten og resultatet i det du gjør, sammen med andre, på jobben.
Se gjerne på introduksjonsvideoen før du setter i gang med ditt første oppdrag!

Oppdraget i Feed-skolen

Dette er Feed-skolens 15 forskjellige Oppdrag.
-
Velkommen til Feed-skolen!
En introduksjon hvor oppdraget er å gi ros
-
Spørsmål kan stilles fritt
Oppdraget er å be om feedback
-
(Nesten) alt du ønsker kan du få
Introduksjon rundt Feed Forward med oppdrag om å tydelig uttrykke sine ønsker på jobben
-
Finn giraffen i deg
En fordypning rundt Giraffspråket og jeg-budskapet. Oppdraget er, å formulere og gi jeg-budskap
-
Gjør det nå - Feed now
Introduksjon av begrepet Feed Now - å tydeliggjøre sin opplevelse i akkurat nå. Oppgaven er å gjøre det.
-
Be om framsnakking
En fortsettelse på utforskningen av Feed Forward hvor oppdraget er å be om tips på hvordan man kan bli enda bedre på noe.
-
Nå har du kommet halvveis
En avstemming, hvor oppdraget er å reflektere over hvordan det har gått så langt i Feed-skolen.
-
Gjør du kloke valg
En oppgave med fokus på å henvende seg til flere enn de man vanlig vis henvender seg til på jobben.
-
Speil, speil på veggen der
En refleksjonsoppgave over en selv og hvilke atferd og holdninger man selv sprer.
-
Ta en tur i helikopteret
Med utgangspunkt fra Kobs læringspiral får deltageren i oppgave å reflektere over oppturer og motgang.
-
Øk din takknemlighet
Gjennomgang av "feedback-trappen" og trening i å sette pris på tilbakemelding når man ber om feedback.
-
Våge å hindre fantasier
Et avsnitt om vårt selvbilde med oppdrag om å tydeliggjøre eventuelle fantasier på jobben.
-
Den lysende fremtid er din
Om å skape en egen utviklingsplan.
-
Får du gnagsår av dine sko?
En oppfordring om være litt mer modig og ta tak i en mindre konflikt på jobben.
-
Feed er som å børste tennene
Avslutning hvor man må bestemme seg for en til tre nye vaner - med støtte av sine kolleger.