Mebook är den tredje pusselbiten

Enligt Stanford-forskaren BJ Fogg behövs tre saker för att beteendeförändringar ska ske:
Motivation.
Förmåga.
Och löpande "triggers" - påstötningar och påminnelser.


Under ledarprogram eller andra former av utbildning eller insats skapas ofta motivation och förmåga. Men när vardagen tränger sig på faller de nya beteendena bort - undanträngda av de vanor och rutiner som redan finns.

Det är här som Mebook kommer in.
Genom att följa upp, stötta, påminna och mäta skapas de triggers som behövs för att skapa utveckling och göra den långsiktigt hållbar, en del av vardagen.

Mebook är digitalt och följer upp det analoga arbetet som görs av konsulter, HR-specialister, utbildare och andra som bidrar till förändringsenergi för ledare och andra individer.

Här finns en vetenskaplig artikel kring Fogg Behavior Model:
Fogg Behavior Model.pdf (548.04 K)

Tio skäl att använda Mebook

Mebook ökar effekten av en insats. Vid en studie vid Malmö Högskola var måluppfyllelsen 38 procent högre för de individer som använde Mebook som stöd.
-
Det skapar långsiktighet och hållbar effekt av insatser. Mebook stöttar att nya beteenden blir nya vanor och blir en del av vardagen..
-
Mebook gör beteendeförändringar uppföljningsbara 
och ser till att de viktiga frågorna hålls levande.
-
Mebook lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är individen som behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad.
-
Mebook skapar aktivitet. Det går inte att tänka sig till förändring - det behöver göras.
-
Mebook gör det lätt att följa, coacha och att sätta in rätt stöd vid rätt tid.
-
Mebook skräddarsys för varje individ, med just de uppföljningar och tjänster som passar.
-
Mebook bidrar till mätbarhet och tydlighet i förändringsprocesser.
-
Mebook flyttar utvecklingsinsatsen från konferensrummet till vardagen.
-
Det är en "molnet-tjänst" som fungerar på alla plattformar. På webben, paddan eller i mobilen. Som webb eller app.