Teambook stöttar teamet

Mebook är vårt digitala stöd för individutveckling.
Teambook är till för grupper och team i utveckling.

Teambook ett unikt digitalt stöd för att utveckla team - och deras resultat.

Teambook följer och stöttar de betendeförändringar som en lednings- eller arbetsgrupp bestämt sig för att göra - så att det verkligen blir en långsiktigt hållbar förändring.
Digitalt och över tid.

Teambook är laddat med tjänster som triggar utveckling.
De skräddarsys och anpassas efter varje teams och uppdrags unika behov.

Uppföljningar - som följer upp det teamet behöver mäta sig på.
Uppgifter - som kan skräddarsys för just vad det här teamet behöver jobba med.
Tips - till var och en i gruppen att reflektera över..
Feed-skolan - för de som vill etablera en starkare feedbackkultur.
Dialogen - som stöttar tillit och öppenhet i teamets alla relationer.

Andra tjänster stöttar teamet i vardagen:
Dela med dig - miniforum där alla i teamet kan dela med sig av tips och tankar.
Dagens beröm -inspirerar till en positivare attityd och skapar dagens bästa mail: "Du har fått beröm".

Som en vetenskapligt validerad mätmetod kan man också göra GDQ-mätningar (kräver GDQ-licens) i Teambook.

Det finns också möjlighet att följa utvecklingen med Statistik för organisationens utveckling.

Mer om Teambook hittar du på www.teambook.se