Teambook støtter teamet

Mebook er vår digitale støtte for individuell utvikling.
Teambook er til for grupper og team i utvikling.

Teambook en unik proaktiv digital støtte i utviklingen av team - og deres resultater.

Teambook følger og støtter de atferdsendringer som en leder- eller arbeidsgruppe ønsker å gjennomføre i en utviklingsprosess - slik at man virkelig oppnår den endringen man ønsker å gjennomføre.
Digitalt og over tid.

Teambook er har en rekke tjenester som er pådriver for utvikling.
De skreddersys og tilpasses i henhold til hvert enkelt team og oppdragets unike behov.

Oppfølginger - som følger opp de områdene teamet ønsker å utvikle seg innenfor.
Oppgaver - som kan skreddersys det hvert enkelt team behøver å arbeide med.
Tips - til hver enkelt i gruppen som man reflekterer over.
Feed-skolen - for de som vil etablere en sterkere feedback-kultur.
Dialogen - som støtter tillit og åpenhet i teamets alle relasjoner.

Andre tjenester som kan støtte teamet i hverdagen:
Del med andre - miniforum hvor alle i teamet kan dele sine tips og tanker.
Dagens ros -inspirerer til en mer positiv holdning og skaper dagens beste mail: "Du har fått ros".

Som en vitenskapelig validert måling av et team sin nåsituasjon, kan man også gjennomføre GDQ-målinger (krever GDQ-lisens) i Teambook.

Det finnes også mulighet til å følge utviklingen med Statistikk for organisasjonens utvikling.

Mer om Teambook finner du på www.teambook.no