Utviklingsdrivende oppfølging

Dette er” hjertet” i Mebook.
Det å kunne fortløpende følge opp hvordan den enkelte lever opp til
sitt fokus på ønskede utviklingsområder.

Med valgt intervall må den enkelte svare på hvor godt man arbeider med til sine oppsatte utviklingsmål - samt reflektere over hvorfor man gjør den vurderingen man setter.
Dette er en tydelig 'pådriver' som støtter utviklingen, ikke minst fordi den ofte følges av andre Følger.

Når personen svarer på sin oppfølging mottar alle følgere både vurderingen og refleksjonen - og kan gi en direkte tilbakemelding.

For den som veileder den enkelte er dette et fantastisk verktøy for å kunne følge opp og støtte hele tiden med riktig fokusområde.

De spørsmål som følges opp kan være en blanding av hva en hel gruppe skal arbeide med, for eksempel i forbindelse med et lederprogram, og den enkeltes egne mål.
Den enkelte kan legge til og ta bort egne mål selv.