Oppgaver skaper fokus, trening og åpenhet

Oppgaver som den enkelte skal reflektere over kan både gi økt kompetansen, inspirasjon, påfyll, trening og påminnelse.
Men framfor alt flytte læring til aktiviteter i hverdagen.

Når man velger å aktivere Oppgaver for en bruker, eller gruppe, får de automatisk de Oppgaver du har valgt ut - et i uken, eller annen hver uke - eller hvor ofte man ønsker å få det.

Alle Oppgaver er koblet til en refleksjon som hver enkelt skal gjennomføre i forbindelse med den aktuelle oppgaven. Rett etter at oppgaven er gjennomført får den enkeltes Følger se refleksjonen og kan støtte og gi tilbakemelding.

Mer om Oppgaver

Det finnes et stort bibliotek av ferdige oppgaver i Mebook.
Det er også enkelt å skape nye skreddersydde Oppgaver, for den enkelte bruker, et spesielt utviklingsprogram eller en organisasjon.

Oppgavene kan benyttes på mange forskjellige måter.
De kan gis til hver enkelt bruker med utgangspunkt i denne persons ønskede utviklingsmål.
De kan også benyttes som en del av et utviklingsprogram eller kurs, for å:
1) Forberede til neste samling.
2) Følge opp og trene på visse fokusområder som har vært en del av programmet/kurset.
3) Legge til nytt material i etterkant.
4) Kanskje framfor alt: Flytte treningen i "rommet" til aktiviteter i hverdagen for å gjennomføre læringen.
Hei!
Stress øker dødeligheten - om man tror at det er slik...
Forskeren Kelly McGonigal mener at vi selv kan påvirke om stress er skadelig eller til og med ganske bra for oss.
Hennes forskning viser om vi opplever de fysiske stressreaksjonene vi får under press, da hjertet slår raskere, som negative - så drar blodkarene seg sammen og det påvirker oss negativt.
Men de som i studien endrer sitt bilde av kroppens stress-signaler og i stedet konstaterer at “aha, nå forbereder kroppen min seg på denne situasjonen” - de opplevde i stedet at de fikk mer positiv energi av stresset.
Studiene viste at deres blodkar ikke dro seg sammen men fortsatte å forsyne kroppen og hjernen med mer surstoff.
Det er en reaksjon som minner mye mer om man er veldig glad, eller kjenner seg modig.

Din oppgave
Prøv hennes tanker:
Når du kjenner at pulsen går opp og stresset kryper på deg. Bli bevisst situasjonen og tenk, så herlig det er at kropp din vil hjelpe deg å handtere denne situasjonen med mer surstoff til kroppen og hjernen. Ble du roligere og mer fokusert?

Reflekter over
Når du leste intro-teksten - ble du roligere eller skapte det mer frustrasjon hos deg? Hvorfor tror du at du reagerte som du gjorde?