Følg utviklingen fortløpende

Med hjelp av statistikk kan du følge fremdriften i for eksempel et lederprogram.

Her samles en sammenstilling av alle personers Oppfølginger på et sted.
Du kan enkelt se hvordan utviklingen ser ut og følge framdriften for de utviklingsmålene den enkelte har satt opp.